Afholdt generalforsamling 21/2-2017

Dagsorden og referat fra generalforsamling i Jyderup Musikforening tirsdag 21/2 – 2017 kl. 19.30. Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup.
1. Valg af dirigent.
Elsebeth Hermansen valgt.

2. Valg af stemmetællere.
Sanne Christiansen valgt.

3. Formandens beretning.
v/ Kim Hvenegaard Tolstrup

2016 blev året hvor Jyderup atter fik en aktiv musikforening. Et år er gået og vi har allerede nu opnået mange af vores mål. Vi har i dag 75 medlemmer, cirka 18 frivillige. Vi har afholdt 3 arrangementer i 2016.

 • 26. marts Påskefest i Skarridsøsalen – Wanted Live (næsten fuldt hus)
 • 8. oktober Høstfest i Byrådssalen – Nice Guys (plads til flere)
 • 26. december Musik i Jyderup 2. Juledag – Stockcars (fuldt hus)
Vores arrangementer, skal ses som en god anledning for at mødes med venner og familie.

Foreningen har med egen omsætning klaret det første hele driftsår alene på indtægter fra entre og salg i baren, samtidig med at der er brugt penge på indkøb af inventar. Omsætningen og regnskabet afslører kassereren om lidt.

Det er dejligt at tankerne og arbejdet med at genoplive de festlige traditioner, som vi fornemmer har fyldt meget de senere år, også rent faktisk kan løberundt økonomisk. Vi har fra starten med valget af musiksmag, satset på at underholde det voksne publikum. Det skulle være nemmere at mødes over en hyggesnak samt at danse med sine venner til god musik. Det er altid spændende at starte et nyt projekt. Mere spændende er det om interessen blandt gæsterne vedbliver. På den baggrund må vi jo udvikle os, så der er noget nyt eller ekstra hver gang. Jeg synes godt at vi kan konkludere at der nu er en spirende god anledning til at gå i byen i Jyderup. Især støtten fra butikkerne, der sælger mange af vores billetter har gavnet meget – det gør at vi har et ansigt udadtil mellem arrangementerne.

En af vores målsætninger var at skabe de fornødne rammer for underholdningen og musikken her i byen. Med en lille ombygning af scenen har vi sørget for at der nu er plads til et større band og alt deres udstyr.
Der er ikke meget plads, men vi har ryddet op og er ved at skabe de fornødne omklædnings faciliteter som mangler, for at vi bedre kan modtage kunstnere. På scenen er der monteret nye scene tæpper, der dæmper lyden. I kælderen er der en opgave med at få gjort backstage faciliteterne klar til de kommende kunstnere.

En anden opgave vi har, er at søge efter nye bands, som mangler en scene at starte fra. Personal Playground er et nyt band, som selv har kontaktet os, for at få lov at underholde. De fungerede som supportband for Stockcars denne aften. Kender du et band, der på samme måde trænger til en scene og et publikum, hører vi gerne fra jer.

Der er mange tanker og ønsker, så 2017 byder på nye opgaver. Vi ønsker os altid inventar og ting der gør det lettere at lave fester.

“Vores arrangementer, skal ses som en god anledning for at mødes med venner og familie.”

 • Tak til Jyderup Sangkor, for hjælp med ombygning af scenen.
 • Tak til Mads Fredslund / SuperBrugsen, for langtidslån af kølere.
 • Tak til Jyderup Hallen for lån af køleskab.
 • Tak til Søren Petersen, fra Mørkøv Kro, som hjælper os med lejlighedsbevillinger så vil kan servere spiritus.
 • Tak til forretningerne der vil sælge vores billetter.
 • Tak til de frivillige der har været med, for at løfte opgaver og underholde.
 • Tak til publikum for at deltage i vores arrangementer.

Vi glæder os til 2017, hvor vi forventer at byde på flere spændende arrangementer. 2017 er allerede i gang og NightLife som er kendt fra SoHo kommer forbi lørdag d. 15. april 2017 og underholder os.

4. Fremlæggelse af regnskab, budget (forslag) og kontingentforslag.
v/Kim Gregaard

Se årsregnskabet i pdf filen

Jyderup Musikforen. – Årsregnskab 2016.pdf

Kim G. gennemgik regnskabet og budgettet.
Er godkendt af revisor og af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2017 til marts 2018 på kr. 50 pr person. Forslaget er vedtaget.

5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

6. Valg

a. En formand. Kim Tolstrup er på valg. Modtager genvalg. Kim er valgt.
b. Fire bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg. Elsebeth Hermansen og Sys Petersen. Begge modtager genvalg. Elsebeth og Sys er genvalgt.
c. Eventuelt to suppleanter. Kasper Christiansen er valgt. En ubesat.
d. En revisor Flemming Jensen modtager genvalg. Flemming Jensen er valgt.
e. En suppleant for revisor. Anni Kamstrup modtager genvalg. Anni Kamstrup er valgt.

7. Debat om det kommende forenings år.

 • Forslag til at lægge et mindre arrangement i forbindelse med generalforsamlingen 2018. Dette for at tiltrække flere deltagere til generalforsamlingen.
 • Forslag om at udsende medlemskontingentet via mail til tidligere medlemmer.
 • Foreningen skal være mere aktiv i forhold til annoncering af arrangementer på gratis kanaler.
 • Medlemmers mailliste kan også anvendes til at annoncere for vores arrangementer.
 • Tommy vil gerne deltage i reklamefremstød for at tegne medlemskaber. F.eks hvor alle er med i lodtrækningen om et par flasker rødvin. Kontaktperson fra bestyrelsen vælges ved næste møde.
 • Vi inviterer ”gæster” til næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 7/3 – 2016 kl. 19.00 hos Elsebeth og Jørgen.

8. Eventuelt.
Intet til punktet

 

Referent Sys

Generalforsamling 21/2 – 2017

Et år er gået og alle medlemmer inviteres til generalforsamling, som afholdes i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, tirsdag d. 21/2-2017 kl. 19.30

Vi mødes til en beretning om året der gik samt valg til bestyrelsen. Vi vil gerne have forslag og ideer til det kommende år.

Medlemmer af foreningen kan stemme. Et medlemskab kan tegnes på dagen for kr. 50,- gældende i 2017. Medlemmer der køber billet, bydes også på en øl eller vand til generalforsamlingen og påskefesten. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen