Indbydelse til generalforsamling i Jyderup Musikforening

Jyderup Musikforening - Logo 512x512Generalforsamlingen står for døren og den afholdes fredag d. 26.02.2016.

Fredag d. 26. februar kl. 19.00 – Skarridsøgade 29, 4450 Jyderup

Der kan købes kaffe, øl og vand i cafeen.

Vi er allerede godt på vej med betalende medlemmer og en positiv tro på fremtiden blandt dem vi møder. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 6. Valg
  1. En formand – genopstiller
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer – genopstiller
  3. Eventuelt to suppleanter.
  4. En bilagskontrollant.
  5. En suppleant for bilagskontrollant.
 7. Debat om det kommende forenings år.
 8. Eventuelt

ad. punkt 5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at den regnskabsmæssige del præciseres og foreningen overholder Folkeoplysningsloven §45, stk. 4. om valg af revisor.

Nuværende ordlyd:

§ 5 En bilagskontrollant
§ 5 En suppleant for bilagskontrollanten

§ 6 styk 4. En bilagskontrollant.
§ 6 styk 5. En suppleant for billagskontrollant.

Ønsket ændret til 

§ 5 En revisor
§ 5 En revisorsuppleant

§ 6 styk 4. En revisor.
§ 6 styk 5. En revisorsuppleant

Ønskes tilføjet:

§ 10 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingens valgte revisor, før afholdelse af generalforsamlingen.


 

Henvisning til lovgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157


Der vil efterfølgende være lejlighed til debat om programsammensætning for det kommende år.

Medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Påskefest i Skarridsøsalen

easter-smilie-800pxWanted Live! Sjællands mest underholdende band gæster Skarridsøsalen, lørdag d. 26. marts 2016.

Kom til påskens bedste fest. Overskuddet går til at udvikle foreningen, så vi kan få mere vidensdeling og underholdning her i Jyderup.

Dørene åbnes kl. 20.00 til en pyntet sal som bare venter på at blive taget i brug. Der er  mulighed for at købe drikkevarer i baren til rimelige priser. Der er dansegaranti og mange muligheder for at få en hyggelig snak.

Musikforeningens spillested i Jyderup
Kan du kende loftet?

Som mang
e nok har opdaget er vi ved at genstarte en tradition, som skal skabe mere liv og glade weekender her i byen.

Vi er derfor inde i en forsøgsordning, hvor vi holder nogle prøvefester og samler viden ind om musikønsker og interesser.

NodeVi vil lave flere arrangementer inden for både foredrag og underholdning. Mere om det senere.

Køb billet allerede nu og støt et festligt projekt:

Køb billet online her: 

Køb billet til Lørdag d. 26. marts 2016 her


Vil du hellere købe billetten med kontanter?
Mød op her:

Gretas Guld og Sølv

Gretas Guld Sølv Ure
Skarridsøgade 35
4450 Jyderup

Euronics Jyderup Baagland Radio

Euronics Jyderup
Baagland Radio
Skarridsøgade 43
4450 Jyderup

Butik Marianne Jyderup SalgstedButik Marianne
Nyvej 7F
4450 Jyderup


Vilkår

Billet til et musikarrangement
Billetten skal fremvises i døren, når du møder op

Alle billetsælgere og salgssteder udsteder billetter fra den samme liste. Det er altid først til mølle. Når du påbegynder din bestilling har du 15 minutter til at gennemføre købet. Ellers vil billetterne blive frigivet og andre personer kan dermed købe dem.

Vi opbevarer dit navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse ad hensyn kommunikation ved aflysning, flytning af lokale eller andre vigtige oplysninger.

Ved annullering af arrangementet, vil pengene blive tilbageført til dit betalingskort af Place2Book. Vi opbevarer ikke dine betalingsoplysninger. Ved kontantsalg er det op til dig at få refunderet din billet samme sted, som du købte den. Fristen er 14 dage fra aflysning. Billetgebyreret til transaktion kan ikke redundres.

Reserver påske lørdag 2016 til fest

Lad os følge op på en lovende tendens

Med samme energi som 2. juledag, vil vi endnu engang lave en fantastisk fest.
Med samme energi som 2. juledag, vil vi endnu engang lave en fantastisk fest.

På flere opfordringer er Jyderup Musikforening gået i gang med forberedelserne på næste arrangement. Det bliver i Skarresøsalen ved siden af stationen, hvor der er plads til flere gæster. Datoen er d. 26. marts 2016. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Adressen er

Skarridsøgade 37
4450 Jyderup

Vi ses