Hjælp med at bygge musikforeningen op fra bunden

Jyderup Musikforening er blevet til på baggrund af flere årtiers tradition for at feste og samles ved højtiderne. Efter en tørkeperiode med få arrangementer, er vi klar til at tage bolden op hvor andre gode foreninger måtte slippe.

Vi planlægger at fortsætte den gode tendens, som blandt andet højskolen har gjort, ved at få flere spændende kunstnere til byen.

Vi bygger musikforeningen op fra bunden og på den korte bane vil vi istandsætte salen og lave den brugbar for både arrangementer ved debat og liveoptrædener.

Vi har lagt en plan for at få etableret et permanent spillested. Til dem som savner en lejlighedsvis fritidsinteresse kombineret med hygge og fest, har de noget at se frem til.

Du kan hjælpe os på en af følgende måder:

  • Støt ideen om et permanent spillested i Jyderup – aktivt – med et medlemskab fra kun kr. 20,-
  • Deltag ved en arbejdsdag hvor vi sammen får repareret de slidte dele og givet salen en sjat maling.
  • Opfordre venner og bekendte til at mødes ved festerne (og købe en billet)

Vi fortæller mere til generalforsamlingen fredag d. 26. februar 2016 kl. 19.00.

Istandsættelse af Skarridsøsalen 2016

Fest- og teatersalen har været anvendt til mange formål. I de senere år er den dog synet hen og trænger til en kærlig hånd. Men vi tror på at en god arbejdsweekend kan give salen et nyt liv. Vi vil i starten af marts måned fremlægge et forslag til Kultur og Fritid i Holbæk Kommune om at få den rettet op igen.

 

bagsiden af scenen
Malingen skaller af og trænger til lidt reparation. Foroven ses belysningen der trænger til en kærlig udskiftning.
Kulisse
Scenen er godt slidt og scenetæppet trænger til en udskiftning.
Kælderrum med mug
I kælderen er der et fint opbevaringsrum. Desværre er det lidt medtaget af mug. Lamperne trænger til en ny skærm eller et nyt belysningsarmatur.
Kælderrummet trænger til en istandsættelse
I væggen er der en karbonatisering som trænger til at blive ordnet
kælderrummet
Gangen under scenen. Nye lampeskærme og en kost.
Olio scene
Scenen kan nemt gøres ren. Vand og sæbe.
Ordensregler
Et opslag fra 1998.
scenebelysning
Scenebelysningen har kendt bedre dage.
Scenetæppe wiretræk
Scenetæppet trænger også til lidt service – men det klarer vi.
Servicering af kontakter
Kontakterne skal have et servicebesøg – af en elektriker.
Slidt gulv
Udskiftning af stikkontakt – til en med jord
stikkontakter
Rengøring i kanterne og et nyt dæksel
teaterbelysning
Reparation eller udskiftning af teaterbelysningen – parabol er i stykker.
Under scenen
Oprydning under scenen
Wire til scenebelysning
Wirehejs til scenebelysning
Wiretræk til scenebelysning
Wiretræk til scenebelysning

Kunne du tænke dig at hjælpe os på vej? Snak med os 🙂

Indbydelse til generalforsamling i Jyderup Musikforening

Jyderup Musikforening - Logo 512x512Generalforsamlingen står for døren og den afholdes fredag d. 26.02.2016.

Fredag d. 26. februar kl. 19.00 – Skarridsøgade 29, 4450 Jyderup

Der kan købes kaffe, øl og vand i cafeen.

Vi er allerede godt på vej med betalende medlemmer og en positiv tro på fremtiden blandt dem vi møder. Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
  6. Valg
    1. En formand – genopstiller
    2. Fire bestyrelsesmedlemmer – genopstiller
    3. Eventuelt to suppleanter.
    4. En bilagskontrollant.
    5. En suppleant for bilagskontrollant.
  7. Debat om det kommende forenings år.
  8. Eventuelt

ad. punkt 5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at den regnskabsmæssige del præciseres og foreningen overholder Folkeoplysningsloven §45, stk. 4. om valg af revisor.

Nuværende ordlyd:

§ 5 En bilagskontrollant
§ 5 En suppleant for bilagskontrollanten

§ 6 styk 4. En bilagskontrollant.
§ 6 styk 5. En suppleant for billagskontrollant.

Ønsket ændret til 

§ 5 En revisor
§ 5 En revisorsuppleant

§ 6 styk 4. En revisor.
§ 6 styk 5. En revisorsuppleant

Ønskes tilføjet:

§ 10 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingens valgte revisor, før afholdelse af generalforsamlingen.


 

Henvisning til lovgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157


Der vil efterfølgende være lejlighed til debat om programsammensætning for det kommende år.

Medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen