Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jyderup Musikforening er sammensat således (i henhold til vedtægterne) pr. 26.02.2016:

Formand

Kim Hvenegaard Tolstrup

Næstformand

Jørgen Bovin

Kasserer

Kim Gregaard Hansen

Sekretær

Sys Petersen

Booking

Elsebeth Hermansen

Suppleant

Sanne Christiansen

Suppleant

Renè Nielsen

Revisor

Flemming Jensen

Revisorsuppleant

Anni Kamstrup