Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jyderup Musikforening er sammensat således (i henhold til vedtægterne) pr. 26.02.2016:

Formand

Kim Hvenegaard Tolstrup
Chr F. Jensensvej 6A 1MF
4450 Jyderup
tlf. 30 91 26 16
kim.tolstrup@gmail.com

Næstformand

Jørgen Bovin

Kasserer

Kim Gregaard Hansen

Sekretær

Sys Petersen

Booking

Elsebeth Hermansen

Suppleant

Sanne Christiansen

Suppleant

Renè Nielsen

Revisor

Flemming Jensen

Revisorsuppleant

Anni Kamstrup