Generalforsamling 21/2 – 2017

Et år er gået og alle medlemmer inviteres til generalforsamling, som afholdes i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, tirsdag d. 21/2-2017 kl. 19.30

Vi mødes til en beretning om året der gik samt valg til bestyrelsen. Vi vil gerne have forslag og ideer til det kommende år.

Medlemmer af foreningen kan stemme. Et medlemskab kan tegnes på dagen for kr. 50,- gældende i 2017. Medlemmer der køber billet, bydes også på en øl eller vand til generalforsamlingen og påskefesten. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Referat fra Generalforsamlingen, fredag 26. februar 2016 kl. 19.00

Fredag 26/2 – 2016 kl. 19.00
Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling 2016 i Jyderup Musikforening.

Deltagere : Udover bestyrelsen var der mødt 9 personer
Bestyrelsen : Formand – Kim Tolstrup, Kasserer – Kim Gregaard, Sekretær – Sys Petersen, Bestyrelsesmedlem – Elsebeth Hermansen, Bestyrelsesmedlem – Jørgen Bovin.

1. Vi valgte Kim Tolstrup til dirigent.

2. Casper B. og Pernille P. valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning med et rids af foreningens ideer og formål. Foreningen vil ansøge Holbæk Kommune om renovering af Skarridsøsalen. Der er sat gang i uddannelsen af frivillige, der skal fungere som dørmænd. Tak til alle der bidrog til festen 2. juledag.
4. Fremlæggelse af regnskab. Dette er godkendt. Fremlæggelse af budgetforslag for 2016. Dette er også godkendt. Vi har fortsat et årligt medlemskontingent på min kr. 20.-

5. Ændringsforslag til vedtægterne er godkendt.

6. Formanden modtager genvalg. Kim Tolstrup er valgt. Resten af bestyrelsen blev også genvalgt. Renè Nielsen og Sanne Christiansen er valgt til suppleanter. Flemming Jensen er valgt til revisor. Anni Kamstrup er valgt til revisor suppleant.

7. Renoveringsideer til Skarridsøsalen fra bestyrelsen blev fremlagt. René Nielsen har supplerende ideer til akustikken.

8. Evt. Der er ros og anerkendelse til musikforeningen for at skabe konkurrence og nyt til Jyderup. Næste fest er Påske lørdag 26/3 – 2016 hvor ”Wanted” spiller. Billetter kan købes via facebook, hjemmesiden eller fysisk hos Euronics, Gretas Guld-Sølv-Ure og Butik Marianne.

Balance 31.12.2015 – Jyderup Musikforening

Resultatopgørelse 2015- Jyderup Musikforening

Budget 2016- Jyderup Musikforening

Indbydelse til generalforsamling i Jyderup Musikforening

Jyderup Musikforening - Logo 512x512Generalforsamlingen står for døren og den afholdes fredag d. 26.02.2016.

Fredag d. 26. februar kl. 19.00 – Skarridsøgade 29, 4450 Jyderup

Der kan købes kaffe, øl og vand i cafeen.

Vi er allerede godt på vej med betalende medlemmer og en positiv tro på fremtiden blandt dem vi møder. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 6. Valg
  1. En formand – genopstiller
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer – genopstiller
  3. Eventuelt to suppleanter.
  4. En bilagskontrollant.
  5. En suppleant for bilagskontrollant.
 7. Debat om det kommende forenings år.
 8. Eventuelt

ad. punkt 5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at den regnskabsmæssige del præciseres og foreningen overholder Folkeoplysningsloven §45, stk. 4. om valg af revisor.

Nuværende ordlyd:

§ 5 En bilagskontrollant
§ 5 En suppleant for bilagskontrollanten

§ 6 styk 4. En bilagskontrollant.
§ 6 styk 5. En suppleant for billagskontrollant.

Ønsket ændret til 

§ 5 En revisor
§ 5 En revisorsuppleant

§ 6 styk 4. En revisor.
§ 6 styk 5. En revisorsuppleant

Ønskes tilføjet:

§ 10 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingens valgte revisor, før afholdelse af generalforsamlingen.


 

Henvisning til lovgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157


Der vil efterfølgende være lejlighed til debat om programsammensætning for det kommende år.

Medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen