Referat fra Generalforsamlingen, fredag 26. februar 2016 kl. 19.00

Fredag 26/2 – 2016 kl. 19.00
Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling 2016 i Jyderup Musikforening.

Deltagere : Udover bestyrelsen var der mødt 9 personer
Bestyrelsen : Formand – Kim Tolstrup, Kasserer – Kim Gregaard, Sekretær – Sys Petersen, Bestyrelsesmedlem – Elsebeth Hermansen, Bestyrelsesmedlem – Jørgen Bovin.

1. Vi valgte Kim Tolstrup til dirigent.

2. Casper B. og Pernille P. valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning med et rids af foreningens ideer og formål. Foreningen vil ansøge Holbæk Kommune om renovering af Skarridsøsalen. Der er sat gang i uddannelsen af frivillige, der skal fungere som dørmænd. Tak til alle der bidrog til festen 2. juledag.
4. Fremlæggelse af regnskab. Dette er godkendt. Fremlæggelse af budgetforslag for 2016. Dette er også godkendt. Vi har fortsat et årligt medlemskontingent på min kr. 20.-

5. Ændringsforslag til vedtægterne er godkendt.

6. Formanden modtager genvalg. Kim Tolstrup er valgt. Resten af bestyrelsen blev også genvalgt. Renè Nielsen og Sanne Christiansen er valgt til suppleanter. Flemming Jensen er valgt til revisor. Anni Kamstrup er valgt til revisor suppleant.

7. Renoveringsideer til Skarridsøsalen fra bestyrelsen blev fremlagt. René Nielsen har supplerende ideer til akustikken.

8. Evt. Der er ros og anerkendelse til musikforeningen for at skabe konkurrence og nyt til Jyderup. Næste fest er Påske lørdag 26/3 – 2016 hvor ”Wanted” spiller. Billetter kan købes via facebook, hjemmesiden eller fysisk hos Euronics, Gretas Guld-Sølv-Ure og Butik Marianne.

Balance 31.12.2015 – Jyderup Musikforening

Resultatopgørelse 2015- Jyderup Musikforening

Budget 2016- Jyderup Musikforening

Skriv et svar