Indbydelse til generalforsamling i Jyderup Musikforening

Jyderup Musikforening - Logo 512x512Generalforsamlingen står for døren og den afholdes fredag d. 26.02.2016.

Fredag d. 26. februar kl. 19.00 – Skarridsøgade 29, 4450 Jyderup

Der kan købes kaffe, øl og vand i cafeen.

Vi er allerede godt på vej med betalende medlemmer og en positiv tro på fremtiden blandt dem vi møder. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 6. Valg
  1. En formand – genopstiller
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer – genopstiller
  3. Eventuelt to suppleanter.
  4. En bilagskontrollant.
  5. En suppleant for bilagskontrollant.
 7. Debat om det kommende forenings år.
 8. Eventuelt

ad. punkt 5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at den regnskabsmæssige del præciseres og foreningen overholder Folkeoplysningsloven §45, stk. 4. om valg af revisor.

Nuværende ordlyd:

§ 5 En bilagskontrollant
§ 5 En suppleant for bilagskontrollanten

§ 6 styk 4. En bilagskontrollant.
§ 6 styk 5. En suppleant for billagskontrollant.

Ønsket ændret til 

§ 5 En revisor
§ 5 En revisorsuppleant

§ 6 styk 4. En revisor.
§ 6 styk 5. En revisorsuppleant

Ønskes tilføjet:

§ 10 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingens valgte revisor, før afholdelse af generalforsamlingen.


 

Henvisning til lovgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157


Der vil efterfølgende være lejlighed til debat om programsammensætning for det kommende år.

Medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar